Kontakt

HK "SANDŽAKTRANS PUTNIČKI SAOBRAĆAJ" DOO
Ul. Stevana Nemanje 236
36300 Novi Pazar, Srbija

Tel: 020/311-920; 020/312-829

Tel-Fax: 020/311-359 

Autobuska stanica informacije 
Tel: 020/318-354 

E-mail: direktor-sandzaktrans@kavim-serbia.rs