Saobraćaj

Delatnost “Sandžaktransa” podeljena je na saobraćaj, turizam, ugostiteljstvo i usluge.

Saobraćajno preduzeće HK “Sandžaktrans” DOO Novi Pazar je lider u oblasti prevoza putnika u drumskom saobraćaju sa prostora S.O. Novog Pazara, Sjenice i Tutina ka i šire niz celu Srbiju.

Prevoz putnika u svim vidovima autobuskog prevoza: međunarodni prevoz u jednom delu Evrope, saobraćaj sa bivšim Jugoslovenskim republikama, međumesni prevoz na teritoriji cele Srbije povezujući sve veće gradske centre, prigradski saobraćaj na teritoriji grada Novog Pazara i na teritoriji S.O. Tutin, kao i kompletan gradski prevoz na teritoriji grada N. Pazara.

HK “Sandžaktrans” DOO održava međumesnih

  • 6 linija sa 17 polazaka
  • 8 linija prigradskih sa 25 polazaka
  • 5 linija gradski sa 66 polazaka.

U međunarodnom saobraćaju održava sledeće linije:

  • Beograd – Podgorica
  • N.Pazar – Skoplje
  • Berane – Beograd
  • Novi Pazar – Rožaje.