O kompaniji

Saobraćajno preduzeće HK “Sandžaktrans Putnički saobraćaj” DOO Novi Pazar je lider u oblasti prevoza putnika u drumskom saobraćaju sa prostora S.O. Novog Pazara, Sjenice i Tutina ka i šire niz celu Srbiju.

Prevoz putnika u svim vidovima autobuskog prevoza: međunarodni prevoz u jednom delu Evrope, saobraćaj sa bivšim Jugoslovenskim republikama, međumesni prevoz na teritoriji cele Srbije povezujući sve veće gradske centre, prigradski saobraćaj na teritoriji grada Novog Pazara i na teritoriji S.O. Tutin, i kompletan gradski prevoz na teritoriji grada N. Pazara.

HK “Sandžaktrans Putnički saobraćaj” obavlja ugovoreni prevoz radnika privrednih sistema i učenika osnovnih i srednjih škola, medicinskog centra, specijalne bolnice, kao i vanliniskog prevoza u zemlji i inostranstvu za sopstvene turističke usluge kao i iznamljivanje autobusa drugim firmama.

 

Nadzorni odbor:

Predsednik - Zeev Horen (Generalni direktor Kavim International 2002 LTD)

Član - Tomer Cohen (Generalni direktor Mayer Cars and Trucks LTD)

Član - Sulejman Nicević

Član - Aleksandar Petronijević

 

Interna kontrola

Saša Stevanović - Direktor unutrašnje kontrole i bezbednosti, doktor nauka u oblasti odbrane i bezbednosti, pukovnik u penziji

 

Revizorska kuća:

Baker Tilly Western Balkan

 

Advokat

Rešat Čakara

 

Odbor direktora:

Hakija Kajević - Generalni direktor

Saladin Karalić - Saobraćajni direktor

Nada Paunović - Direktor

 

SKUPŠTINA AKCIONARA:

Holding Kompanija "Sandžaktrans"

H-Obavestenje_o_uvidu_u_dokumenta_i_akta_drustva | pdf 91kb

H-Predlog_odluke_o_povlacenju_akcija.PDF | pdf 316kb

H-Predlog_odluke_o_promeni_pravne_forme.PDF | pdf 408.8kb

Holding Kompanija Sandžaktrans Pozivnica za skupštinu_1.PDF | pdf 788kb

Holding Kompanija Sandžaktrans Pozivnica za skupštinu_2.PDF | pdf 495.5kb

Holding Kompanija Sandžaktrans Pozivnica za skupštinu_3.PDF | pdf 2.7mb

Holding Kompanija Sandžaktrans Ugovor o organizovanju.PDF | pdf 222kb

Holding Kompanija Sandžaktrans Inoviranje prospekta.PDF | pdf 2.3mb

Holding Kompanija Sandžaktrans Izveštaj sa skupštine akcionara.PDF | pdf 106.5kb

Holding Kompanija Sandžaktrans Odluka skupštine akcionara.PDF | pdf 1.5mb