Istorijat

Sandžaktrans” je formiran jula meseca 1945. godine pod nazivom “Transport” sa ciljem prevoza robe i putnika u drumskom saobraćaju. 1954. godine doživljava prve uspone u svom razvoju kada se nabavljaju bolji autobusi za te prilike i to osam autobusa. 

1964. godine “Transport” se integriše u “Autoprevoz” Čačak iz Čačka.Od 1966. godine započinje novo širenje voznog parka kao i zapošljavanje novih radnika.
1968. godine ulazi u prvu ozbiljnu investiciju započinje izgradnju Autobuske stanice Novi Pazar, a završava se 1970. godine. Te godine ovaj kolektiv preuzima kompletan saobraćaj na teritoriji SO Tutin. 1974. godine preuzima obavezu obavljanja prevoza putnika na teritoriji opštine Rožaje Crna Gora. 1975. godine odvaja se od “Autoprevoza” Čačak i zove se Osnovna organizacija “Sandžaktrans”.
1977. godine dobija status Radne organizacije gde pored “Putničkog” i “Robnog saobraćaja” 1978. godine formira i treću Osnovnu organizaciju “Ugostiteljstvo i trgovinu”. 1978. godine radni ljudi “Sandžaktransa” položili su kamen temeljac sadašnjoj Autobazi koju završava 1982. godine. 80-te godine XX veka “Sandžaktrans” integriše Auto kuću “Šumadija” i pravi “Autoremont – servis” kao posebnu organizaciju.

1995. godine prerasta u HK “Sandžaktrans” sa zavisnim članicama HK “Sandžaktrans – Putnički saobraćaj”, HK “Sandžaktrans – Robni saobraćaj”, HK “Sandžaktrans – Trgopromet”, HK “Sandžaktrans – Autoremontservis” i HK “Sandžaktrans – Ugostiteljstvo 15. maj”. Ceo ovaj razvoj “Sandžaktransa” izneli su vozači kao glavna karika koji su svojom lepom uslugom privlačili putnike, tako da je “Sandžaktrans” postao “žila kucavica” u prevozu putnika sa područja regije Sandzak.HK “Sandžaktrans” je danas akcionarsko Društvo koje je do privatizacije koja je završena 31.11.2007. godine, poslovalo kao društveno preduzeće sa društvenim kapitalom.Većinski vlasnik “Sandžaktransa” Novi Pazar je KAVIM PUBLIC TRANSPORTATION LTD iz Izraela. Generalni direktor HK “Sandžaktrans Putnički saobraćaj” je Ukić Hamdo diplomirani inženjer mašinstva.